Brzi testovi

BTA stat - brzi urinski test za kvalitativno otkrivanje tumora mokraćnog mjehura

BTA stat brzi test za antigen raka mokraćnog mjehura je imunokromatografski test koji koristi monoklonska antitijela za specifičnu detekciju prisutnosti antigena raka mokraćnog mjehura u urinu. Uzorak urina pacijenta dodaje se u otvor za uzorak gdje reagira s koloidnim zlato-konjugiranim antitijelima. Ako je antigen prisutan u uzorku, formira se antigen-konjugirani kompleks. Reakcijska mješavina prolazi kroz membranu koja sadrži zone s imobiliziranim antitijelima. BTA stat test kvalitativno otkriva antigen raka mokraćnog mjehura, izvodi se u jednom koraku, temelji se na antitijelima, moguće ga je obaviti u samo 5 minuta i ne zahtjeva predobradu uzorka urina.